Místní školu budete muset chvíli hledat. Je na kraji obce s výhledem na širé lány, sídlí v budově z roku 1926 a moc se těší na nový kabát.

Ve škole samotné to žije od rána do večera. Přes den probíhá výuka, odpoledne a večer je škola otevřena pro aktivity místního občanského sdružení Komunitní škola Rosice. O jeho činnosti a nabídce aktivit se můžete dozvědět i na webových stránkách www.skola-rosice.net.

Ve škole mohou žáci využívat plně vybavenou počítačovou učebnu, pracovat s interaktivní tabulí a o přestávkách se občerstvit ve školním bufetu nebo se vydovádět v tělocvičně či u pingpongového stolu. Na celoškolní nebo třídní projektové dny se těší žáci všech ročníků. Prostřednictvím žákovského parlamentu mají žáci možnost se vyjadřovat k dění ve škole a navrhovat různá vylepšení.

O tom, že základní škola na vesnici má své důležité místo je přesvědčen i ředitel školy Milan Barták: „ Škola má na vesnici své důležité místo, musí opravdově žít. Nezavíráme budovu s posledním zvoněním. Máme kvalitní pedagogický sbor, který často nad rámec svých povinností usiluje o dobře fungující školu v obci. Naší výhodou je rodinné prostředí, kdy se můžeme žákům věnovat individuálněji, minimalizujeme projevy šikany nebo jiných nežádoucích jevů. To, že učitelé vnímají svoji školu jako službu veřejnosti svědčí právě založení takzvané komunitní školy, která vzešla z jejich iniciativy a má dosah nejen na žáky školy, ale na celou místní komunitu. Dokonce se stává inspirací pro jiné obce či menší města v okolí.

Milan Barták