Milan Klicpera ze Zbyhněvic našel košík „modráků“ v lesích u Hlinska. Nejvíc jich nasbíral v trávě a borůvčí, na jehličí mezi stromy se jich ukázalo jen pár a byly vysušené. Doprovod mu dělala kokršpanělka Sára, kterou téměř plný košík hub nezajímal, radovala se nejvíc z černého bahna ve strouhách, které využila k osvěžující koupeli.

Své úlovky posílejte na adresu romana.netolicka@denik.cz.