V noci ze 30. dubna na 1. května slaví Keltové svátek Beltine. Tomuto večeru se též přezdívá Filipojakubská nebo také Valpuržina noc. Tradice tohoto svátku má kořeny v hluboké minulosti, dodnes je však živá a většina lidí ji zná jako „pálení čarodějnic".

Aby se filipojakubské ohně neproměnily v požár, připomínají hasiči zásady při rozdělávání ohně v přírodě, neboť „čarodějnice" pro ně znamenají zvýšená upozornění na nebezpečí rozdělávání ohně, navýšení počtu požárů, ale také zbytečné výjezdy k domnělým požárům.

Při zapalování ohňů je třeba dbát na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně. Opatrnost je rozhodně na místě.

Kam vane vítr

„Před rozděláním ohně bychom měli přihlédnout na směr a sílu větru, ale i na to, kdy naposledy zem svlažily dešťové kapky. Prostor pro pálení ohně by měl být minimálně 50 metrů od kraje lesa. Pokud chcete pálit v blízkosti stohu, tak vzdálenost prodlužte ještě minimálně o dalších 50 metrů. Ohniště pak můžete opustit po uhašení vodou nebo zasypáním hlínou. Doutnající zbytky také mohou zapálit.

Rozdělávat oheň je zakázáno ve vysoké suché trávě a bez dozoru. Při vlastním pálení dbáme na bezpečnost zúčastněných osob, pořadatel by měl zajistit, aby do ohně nebyly odhazovány nebezpečné látky (spreje, barvy v plechovkách), které by vlivem vysoké teploty mohly zapříčinit rozšíření ohně a následně i zranění přihlížejících osob," říká mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Rodiče by měli hlídat děti ve zvýšené míře, neboť se během hry mohou snadno popálit nebo naopak rozšířit plameny i do míst, kam pořadatelé nezamýšleli.

Hasiči doporučují pálení dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje telefon 950 570 110 nebo zapsat na webu www.hzspa.cz/paleni.

„Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Dbát pokynů příslušníka sboru. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů. Opodstatněné také je se domluvit s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi," dodává Vendula Horáková s tím, že by se rozhodně nemělo podceňovat počasí.

Očistný oheň

Napříč různými kulturami měly rituální obřady během Filipojakubské noci jedno společné oheň. Například Keltové hnali po zimě dobytek mezi dvěma ohni, aby tak sebe i zvířectvo očistili od zlých duchů a nemocí po zimě. Lidé také věřili, že v předvečer 1. máje se otevírají skály a v nich jsou uložené poklady. Čarodějnice na tuto noc plnou magie také měly pořádat velký sabat. Proto se této noci někdy říká Valpuržina byla to buď pohanská bohyně a patronka čarodějnic, nebo naopak křesťanská světice chránící před jejich mocí.