Jak uvádí pracovník úřadu Matěj Zelinka, jedná se o bezplatnou službu, díky které budou příjemci informováni o mimořádných situacích, jako například přerušení dodávky elektrické energie nebo pitné vody, uzavírky místních komunikací nebo důležité dění ve městě. 

„K odběhu informací se můžete přihlásit pomocí SMS zprávy tak, že zašlete textovou zprávu ve tvaru: PRIHLASENImezeraJMENOmezeraPRIJMENI na telefonní číslo 731 557 422. Odhlášení služby provedete textovou zprávu ve tvaru: ODHLASENImezeraJMENOmezeraPRIJMENI na stejné telefonní číslo. Cena SMS je platná podle tarifu vašeho operátora. Velikost písmen nehraje roli,“ uvádí Matěj Zelinka.