Slavnostní otevření unikátní celodřevěné rozhledny s občerstvením se konalo v sobotu od 17 hodin v rekreačních lesích na Podhůře. Rozhledna se nachází na vrchní části zrušeného lomu Podhůra, parkování u bývalé restaurace Kometa (nad vilou pana Berana).

Ředitel Městských lesů Chrudim Zdeněk Odvárka slíbil, že návštěvníkům ukáže místa, kde kvete zlaté kapradí. Kdo si ho v předvečer Svatojánské noci utrhne, splní se mu všechna přání. Ve 20 hodin vystoupí holandský soubor, Nebojsové se o hodinu později mohou těšit na další výpravu za Zlatým kapradím.

Ve 22 hodin vystoupila kapela Deneb, její tvorba je inspirována lidovou hudbou balkánských zemí, ale v repertoáru má i české a moravské písně.

K rozhledně a zpátky do Chrudimě se lze dostat kyvadlovou autobusovou dopravou:

st. Kalábrie v Chrudimi – Kometa: v 16, 17, 18, 19, 20.30 hod.

Kometa – st. Kateřina: v 18.30, 19.30, 21, 22, 23, 24 hod.

Den bude zakončen slavnostním zapálením svatojánského ohně.

Světový unikát

Rozhledna Bára se nachází v lesích města Chrudimě, v komplexu rekreačních lesů Podhůra. Atypická a unikátní konstrukce tvaru trojbokého komolého jehlanu je dle autora rozhledny, architekta Martina Rajniše, ojedinělá nejen v Evropě, ale pravděpodobně i na celém světě.

Lehká a vzdušná konstrukce rozhledny je vyrobena z modřínového a dubového dřeva, které pochází z chrudimských městských lesů. Na stavbu bylo použito 95 m3 dřeva z modřínu a 5 m3 dřeva dubového.

Modřínová prkna jsou složena do tvaru zužujícího se jehlanu, mezi ně vložili tesaři čtvercové prokládky vyrobené z latí. Vrchní část věže dosahuje výšky 10 metrů a upevňovali ji na stavbu horolezci a speciální jeřáb. Věž stojí v letištním koridoru, a proto je opatřena signálním světlem – ve dne bílým, v noci červeným.

Vedle rozhledny je stejnou technologií duté hráně postaven dřevěný obslužný domek, jenž bude sloužit jako zázemí pro obsluhu rozhledny a prodejna s občerstvením. Životnost obou originálních staveb odhaduje autor stavby minimálně na 40 let.

Konstrukce Báry

Nosnou konstrukci tvoří komolý trojboký jehlan vyskládaný z modřínových prken 25 x 180 mm, délky 5 m. Základový rovnostranný trojúhelník je o rozměrech 13,8 x 13,8 x 13,8 m. Komolý jehlan má 98 vrstev s osovou roztečí 186 mm.

Celková výška rozhledny včetně žerdi s překážkovým návěstidlem je 29,8 m, vrchol dřevěné konstrukce rozhledny ční 28 m nad zemí. Vyhlídková plošina je ve výši 16,95 m a má tvar rovnostranného trojúhelníku 5 x 5 x 5 m. Rozhlednu ukotvuje trojice lan o průměru 10 mm se závažím. Lana běží přes válečky do hran nosného jehlanu, kde je na tahové zatížení dimenzovaný gabionový základ.

Do konstrukce rozhledny je zavěšeno válcové dřevěné schodiště s 78 dubovými schody. Stupně schodiště jsou tvořeny z dvojice trojúhelníkových profilů tl. 30 mm, svlakovaných latěmi. Střední vřeteno tvoří závitová tyč o průměru 20 mm.

Informace o provozu

Obslužný domek s občerstvením
Pro stavbu domku byl použit záměrně podobný stavební systém jako u konstrukce rozhledny. Proti nepřízni počasí jsou návštěvníci chráněni skleněnou střechou s vnějším stíněním.
Provozní řád
(znění provozního řádu a provozní doba se nachází v obslužném domku a u vstupu do rozhledny)
Přístup na rozhlednu je možný pouze v provozní době za přítomnosti obsluhy provozovatele. Vstup je na vlastní nebezpečí.
Maximální kapacita rozhledny je 6 návštěvníků současně.
V době nepřítomnosti obsluhy je vstup na rozhlednu zakázán.
Provozní doba
(prozatimní)
Duben, říjen - pá, so, ne: 10 - 16 hodin
Květen, červen, září - denně mimo ponděl: 10 - 17 hodin
Červenec, srpen - denně: 10 - 18 hodin

Informace o aktuální provozní době najdete na:
www.lesychrudim.cz
www.chrudim-city.cz

(red)