Ve většině případů je cílovou skupinou seniorská část populace, která má sníženou fyzickou nebo kognitivní kapacitu. Slovo kognitivní znamená přesné poznávání věcí nebo jejich používání.

Léčebný program léčebny v Luži pomáhá starším lidem se zvládáním zdánlivě obyčejných věcí.

„Takový člověk se s vámi normálně baví, ale když mu například řeknete, ať nakrájí chleba, neví, co s tím,“ vysvětlil ředitel Hamzovy léčebny v Luži Václav Volejník. Podle jeho slov není úkolem léčebny zasahovat do psychiatrické oblasti, důležité je, aby pacienta aktivizovala a rehabilitovala, tedy zlepšila jeho zdravotní stav. „Kdo se někdy doma staral o starého člověka, už poznal, že to není jednoduché. On se nenapije z hrnečku ani brčkem, musí mít rourku. Příjem potravy je obtížný, dochází k poruchám výživy, velkému úbytku svalů,“ popsal Volejník.

Oprava zdi.
V Hamzově léčebně se opravuje zřícená část opěrné zdi

Zvládání denního života

Jak jsou na tom lidé, kteří pobývají po delší dobu v nemocnicích či na odděleních dlouhodobé péče a jsou plně závislí na pomoci a péči, popisuje test ADL – Activities of Daily Life. Patří do něj koupání, používání toalety, oblékání, krmení, vstávání ze židle nebo postele či pohyb po místnosti.

Oddělení je provozováno na principu programu ošetřovatelských lůžek, má ale rozšířený počet pracovníků pro zajištění programu rehabilitačního ošetřovatelství. Program vznikl na základě dlouholetých zkušeností Hamzovy léčebny v Luži jako rehabilitačního ústavu.

„Zlepšit skóre pacientů právě v ADL je vlastní program oddělení. Trvalá ošetřovatelská péče je přitom poskytována společně se základní zdravotní péčí, tedy ošetřováním ran, podáváním léků, monitorováním fyziologických funkcí, prevencí, rehabilitací nebo paliativní péčí,“ dodal ředitel Volejník.

K původnímu mottu „Posadit, Postavit, Udělat krok“ tedy přibylo další, a to v rekonstruovaném oddělení pavilonu C, který má kapacitu 85 lůžek. Ještě před stavebními úpravami sem mířili pacienti z celého kraje, a to i ti, kteří byli hospitalizování v Léčebně dlouhodobě nemocných v Chrudimi.

Hojně navštěvovaná krmítka v Hamzově arboretu pomáhají ptákům i vědě
Krmítka v Hamzově arboretu jsou stále obsazena. Ptačí hodinka nasčítala 36 druhů

„Do lužské Hamzovy léčebny jsme dosud posílali ty, kteří neměli infekční komplikace, dobře spolupracovali při rehabilitaci a nebyl u nich problém s příjmem tekutiny, stravy a léky ústy. Pokud se má péče rozšířit i o pacienty, u nichž nastal pokles intelektu anebo je u nich nastolení pohybového režimu složitější, je to velice dobrá zpráva. V poslední době jsou u nás hospitalizováni lidé nad 75 let, kteří mají horší psychiku a infekční komplikace. Pokračovací léčba v Luži je pro ně podle mého názoru nadějí na zlepšení jejich zdravotního stavu,“ řekl primář chrudimské LDN Tomáš Vondráček.