V místě probíhal výkop kvůli pokládce optických kabelů a chodník poté nebyl uveden do původního stavu.

„Zpětné zadláždění bylo provedeno otřesným způsobem. Dlážky byly propadlé, kývaly se a některé vystupovaly vzhůru. Po celé čtyři neděle po tomto chodníku chodily stovky obyvatel sídliště U Stadionu a přilehlé čtvrti. Měl jsem možnost vidět důchodkyni, která před třemi týdny na zmíněném chodníku zakopla a upadla. Měla těžce zhmožděný obličej, včetně přeraženého nosu a naražených končetin. Jako šok pro mě zapůsobilo prohlášení úředníků, že město za to nemůže, jelikož prý to dláždila firma ze Živanic,“ zlobí se Chrudimák Josef Čáslavka.

„Nevím, kdo se nyní pokusil o 'opravu'. Vyčnívající dlážky byly zapraveny níže a byly poházeny pár lopatami písku. V chodníku jsou stále propadliny, dlážky se kývou, spousta jich je přeražených. Vůbec nejsou mezi sebou utěsněny zásypem. Když nadzvednete dlaždici, uvidíte, že byly zadlážděny do výkopové hlíny,“ pokračuje Josef Čáslavka a pokládá si řečnickou otázku, zda úředníci města všechnu tu spoušť vůbec viděli.

Chrudimská radnice mezitím potvrdila, že firma, která sítě pokládala, vstoupila do majetku města neoprávněně a výkopy provedla bez povolení. Následně nesplnila dodatečně nařízené technické podmínky stanovené odborem investic Městského úřadu v Chrudimi a neuvedla chodník do odpovídajícího stavu. „Tyto podmínky přitom firma obdržela již 25. července,“ upřesňuje technička odboru investic Kamila Myšková.

Vedoucí odboru Petr Pecina pak v pátek minulého týdne uvedl, že zmíněné firmě se i se vstřícnou nápomocí města konečně podařilo zajistit dodavatele řádné opravy. Práce na uvedení chodníku do původního stavu mají být zahájeny neprodleně.