„Jak dlouho se o tom jenom mluví? Stojí se i na chodbě, bez možnosti větrání, hrůza nehodná okresního města," ozval se po nějaké době s dalším kritickým hlasem účastník smutečního obřadu Libor Pilař.

PROJEKT NEUSNUL

O tom, že smuteční síň městu nevyhovuje, hovořil například již v roce 2008 někdejší starosta města a jeho dnešní místostarosta Jan Čechlovský. „Budova smuteční síně je dožilá a dělá městu ostudu. Rekonstrukce je nutná," připustil tehdy.

Uskutečněná anketa následně ukázala, že lidem nejvíc vadí malá čekárna pro hosty obřadu. Stěžovali si i na krkolomný příjezd k objektu nebo na parkovou úpravu zeleně v jeho okolí.
Radnice nutnost rekonstrukce ani dnes nezpochybňuje.

„V současné době se zpracovává projektová dokumentace, konkrétně stupeň realizační dokumentace zahrnující materiálová a technická řešení. Celý projekt dokumentace řeší nejen samotnou rozlučkovou síň, ale i nástupní plochy se zelení k síni, přilehlé parkovací plochy atd. Samotná projektová dokumentace by měla být hotova do konce letošního roku, poté bude stavba připravena k možné realizaci," uvedla mluvčí města Sylva Drašnarová.

ÚKOLŮ JE VÍC NEŽ PENĚZ

Město Chrudim nyní provádí jiné velké investice. Letos třeba zahájilo finančně náročnou rekonstrukci historické budovy Muzea, která zahrne rekonstrukci střechy, fasády, oken i dalších částí areálu a bude probíhat až do roku 2018.

Mezi další připravované či plánované přednostní akce má patřit též přímé napojení sportovišť v ulici V Průhonech, rekonstrukce či stavba sportovní haly, příprava rozvojových lokalit pro individuální bydlení ve městě a zahrnout sem lze i protipovodňová opatření v lokalitě Na Šancích.

To vše jsou důvody, proč teď není možné stanovit přesný termín realizace oprav smuteční síně. „O tom budou v návaznosti na stupeň přípravy, potřebnost a finanční možnosti města rozhodovat zastupitelé," dodala mluvčí.

Do oprav smuteční síně naproti tomu investovali ve Skutči, kde město o prázdninách zahájilo rekonstrukci její střechy za jeden a čtvrt milionu korun. Dílo je nyní těsně před dokončením.