Vloni byl o více než 67 milionů vyšší. Podle místostarosty Miroslava Tejkla město musí šetřit.

„Důvodem je celková ekonomická situace. Na té závisí největší zdroj našich příjmů, což jsou sdílené daně. Měli jsme období od roku 2000 do roku 2007, kdy všechno šlapalo a růst byl velký. Teď není jistota, co se v příštím roce bude dít. Je to nesmírně opatrnostní rozpočet, možná vůbec nejvíc,” uvedl Tejkl.

Podle něj by měl rozpočet obstát i za situace, kdy by se hospodářský růst pohyboval kolem nuly nebo mírně pod ní. Chrudim nehodlá zahajovat žádné investiční akce, čerpat úvěry ani dotace. Rozpočet bude schvalovat zastupitelstvo za týden v pondělí.