Letos má být dokončena rekonstrukce městského hřbitova a zahájena renovace objektu bývalé ETY. Počítá se rovněž s výstavbou parkoviště podél areálu teplárny, rekonstrukcí Ratajské ulice či ulice Palackého a s dalšími investičními akcemi v městě samotném.

„Rozpočet pamatuje i na místní části – v Chlumu připravujeme úpravu parku u kostela a další opravy komunikací. V Srní je to stavba chodníku a v Blatně zahájení opravy budovy hasičské zbrojnice. Počítáme také s prostředky na nákup techniky pro hasiče, s investicemi do škol i do sportovišť,“ dodal starosta Miroslav Krčil.