„Doufáme, kdy když budou obyvatelé takto informovanější, budou mít větší zájem na jednání zastupitelstva přijít," říká nasavrcký starosta Milan Chvojka.

Zastupitelé také schválili rozpočet na příští rok a zabývali se také programem rozvoje Nasavrk. Respektive, jak starosta upřesňuje, tento plán aktualizovali a rozšířili.

„Plán rozvoje města obsahuje všechny velké investiční akce, je to takový souhrn všech ideí, kam bychom chtěli Nasavrky posunout," vysvětluje Milan Chvojka.

Do plánu tak nově přibylo například rozšíření kapacity místní mateřské školy, nebo jednání s Římskokatolickou církví o převodu hřbitova do vlastnictví města, aby zde vedení radnice mohlo provádět opravy a úpravy. (lv)