„Největší změnou ve schválenému rozpočtu byla nutnostnalézt v něm částku tří milionů korun na opravu školy, a to ve chvíli, kdy jsme získali od státu dotaci. Dalším zásahem pak byl nákup obrubníků, které jsou osazovány podél chodníklu v Rohozné. Tady šlo o částku 750 tisíc,“ uvádí starosta Pavel Kábele.Změny byly schváleny.