"Vlastní příjmy rostou a snižuje se financování zcizích zdrojů,“ poznamenala na začátku svého komentáře krozpočtu vedoucí finančního oddělení městského úřadu Hana Vránová. Rozpočet dosahuje částky 395,373milionu korun. Vlastní příjmy města mírně přesahují 360milionů, do hospodaření se bude zapojovat sedmnáct milionů korun zfondu rezerv. Dotace, granty a příspěvky jsou vrozpočtu shrnuty částkou 11milionůkorun.

„Stoupají daňové příjmy a také kapitálové příjmy. Počítáme vtomto případě sprodejem pozemků vprůmyslové zóně, protože jsou již podepsány smlouvy obudoucích kupních smlouvách,“ zdrůraznila Hana Vránová.

Zastupitelstvo po jednomyslném schválení rozpočtu odsouhlasilo prodej pozemků vprůmyslové zóně firmě Onivon. Ta má zájem o4,2hektaru, za které by měla zaplatit 45milionů korun.

Do výdajů města se promítne zdražení poštovného

Ve výdajové stránce právě schváleného rozpočtu se promítá navýšení správních poplatků nebo daně zpřidané hodnoty. Město zaplatí podstatně víc peněz za poštovné, které bude vroce 2008dražší.

Tisíce dopisů sdoručenkami musí město odeslat například kvůli změně příspěvků na péči. Po prošetření oprávněnosti žadatelů je musí informovat pouze doporučeným dopisem, jiná možnost neexistuje. Ve výdajích města je zanesen nákup plošiny pro invalidy a sanace přízemí budovy městského úřadu. „Vprostorách městské policie se bude instalovat klimatizace, vlétě tam bylo knevydržení,“ řekla při zasedání zastupitelstva vedoucí finančního odboru města Hana Vránová.

Oproti letošnímu roku se navýší výdajová položka Sportovních areálů města Chrudimě, a to omilion korun. Je to zapříčiněno novými aktivitami této městské organizace, která například převezme do své správy hokejbalové nebo dopravní hřiště.

Radnice bude vpříštím roce kupovat nové auto, značné finanční prostředky investuje do nové poradny pro čerpání fondů zEvropské unie, plánuje rovněž přestavět informační centrum. Ve výdajích se počítá isdotacemi na sport a kulturu ve městě. „Vzrostou odeset a sedmnáct procent,“ doplnila vedoucí finančního odboru Hana Vránová.