Přírůstek obyvatel stěhováním dosáhl v tomto období poloviční hodnoty a tak lze konstatovat, že celkem nyní žije v chrudimském okrese o sedm obyvatel méně.

Z celkového počtu 104 432 obyvatel bylo 51 562 mužů a 52 870 žen.

Co do počtu obyvatel tak zůstává chrudimský okres i přes 286 narozených miminek nadále nejméně lidnatou oblastí v rámci Pardubického kraje.

Za první kvartál zaznamenaly okresní statistiky také 20 sňatků a 48 rozvodů.