„Katalog, který je přílohou dokumentu, čítá seznam 33 projektů s uvedením stavu jejich připravenosti, návrhu termínu realizace a financování. Mezi hlavní záměry patří například rekonstrukce školní jídelny Základní školy Ležáků, zainvestování území pro výstavbu rodinných domů nebo odkanalizování města včetně jeho místních částí,“ vysvětluje hlinecký místostarosta Pavel Šotola.

Mezi další priority města řadí místostarosta vybudování víceúčelového kulturního zařízení či rozvoj cestovního ruchu. Především ve vazbě na rozvoj podnikání ve službách a se zaměřením na potenciál lidové architektury a zimního vyžití.

Priority občanů jsou jasné

Město plánují i řešení nového průtahu silnice I/34 Hlinskem nebo zřízení stacionáře pro zdravotně postižené. Program rozvoje města byl před schválením v zastupitelstvu projednán i s veřejností,“ dodává hlinecký místostarosta.

Zjednání jednoznačně vyplynulo, že právě doprava, bydlení a podnikání jsou oblasti, které občané vnímají jako důležité pro další rozvoj města. Na vzniku dokumentu se podíleli vedle vedení města také pracovníci jednotlivých odborů městského úřadu a Komise rozvoje města.