Bez plynu, elektřiny a bez tekoucí vody, protože existující inženýrské sítě byly pro domek dávno odpojeny. Od té doby zavál osud svéráznou ženu neznámo kam. Domek, který obývala s tichou tolerancí města, už ale hodně dlouho zeje prázdnotou a chrudimští zastupitelé ho na své lednové schůzi zařadili mezi objekty určené ke zbourání. Na jeho místě by však časem mohl vyrůst jiný objekt, a to dokonce minimálně o patro vyšší. „Lokalita se nachází v městské památkové zóně a pro tu platí něco, čemu se říká městský regulační plán,“ upozorňuje chrudimský starosta Petr Řezníček.

Podle něho je nyní zmíněný dokument v takovém stavu, kdy sice respektuje přítomnost jakéhosi objektu, ale stávající realita se s ním tak docela neshoduje. „Takže dojde ke změně regulačního plánu, kterou bude bezesporu dán prostor k tomu, aby v tomto místě, nacházejícím se v bezprostředním sousedství vedlejšího třípodlažního domu, mohl být umístěn minimálně dvoupodlažní objekt,“ doplnil starosta.

Na chystanou demolici zchátralého objektu proto nenaváže například zrušení stávající plynové přípojky. Naopak, město si ji od plynařů přebírá do svého majetku. Na jakékoliv úvahy o konkrétní podobě možné příští zástavby je však podle starosty příliš brzo.