„Setkáváme se s tím, že lidé označují rybářskou komunitu za bezohlednou ke svému prostředí a zodpovědnou za nepořádek na plážích. Bohužel opak je pravdou – zejména je to znát nyní, v době koronavirové krize, kdy lidé hledají únik před situací ve volné přírodě a v okolí Sečské přehrady se za poslední rok enormně zvýšilo množství volně pohozeného odpadu. A to hlavně v okolí turistických středisek a přírodních památek,“ popisuje Zdeněk Gerstner z Rybářské pohotovosti Seč. Doplňuje, že odpad je naplavený po toku řeky Chrudimky ve směru od Horního Bradla, ale také evidentně pohozený na plážích tam, kde se nejvíce vyskytují turisté – poblíž frekventovaných turistických tras. Na plážích kromě rybám nebezpečného plastu ve všech podobách rybáři nacházejí plechovky, flašky od alkoholu, dámské vložky, prezervativy a nejrůznější obaly od jednorázových svačin či nedopalky od cigaret.

Podle Gerstnera není možné na všech místech v chráněné krajinné oblasti nainstalovat odpadkové koše a starat se o jejich vyprazdňování nebo rozmístit více kontejnerů. Už nyní je jich v okolí přehrady poměrně dost. Za celou rybářskou komunitu a Město Seč tak apeluje na turisty, aby se chovali zodpovědněji; aby i rodiče hlídali chování svých dětí a odpadky si odnášeli s sebou. „Na plážích často nacházíme i rozbité sklo, které je opravdu nebezpečné zejména v létě, kdy se o něj mohou pořezat turisté během relaxačních letních aktivit,“ upozorňuje.

„Pochopitelně pro nejen místní biodiverzitu jsou dlouhodobě problematické plasty,“ říká Petr Horálek, astrofotograf a popularizátor astronomie, který se zde rovněž věnuje popularizaci a ochraně noční přírody. Zároveň každoročně dobrovolně se svými kamarády rybáři čistí oblast Ústupek od odpadu nahromaděného za předchozí měsíce. „S kamarádem Martinem Nešickým a jeho rodinou jsme letos první úklid uspořádali už v březnu po první oblevě. Měli jsme dvě kolečka a nestačila nám na plné pytle zejména plastového odpadu. Celkově jsme museli na méně jak kilometrové délce pláže odnést asi sedm 100litrových pytlů odpadu,“ dodává. Odpadu je mnohem více, a tak poprosil ostatní rybáře o pomoc.

Jak známo, pro vodní živočichy jsou velmi nebezpečné tzv. mikroplasty, které se jim dostávají dennodenně po velkých objemech do organismu, protože plují volně ve vodě a biologicky se rozpadají nesmírně pomalu. A pochopitelně z hlediska hospodářského je to následně problém pro odběratele ryb, kteří je poskytují ke konzumaci, neboť mikroplasty se dostávají do metabolismu lidí. S tímto problémem se lidstvo potýká hlavně na mořích a oceánech, ale při velkém přísunu plastových odpadků na břeh přehrady není možné situaci uhlídat a zamezit rozkladu plastů a znečištění vody. Rybáři si jsou toho vědomi, a tak se při nedělní akci chtějí zaměřit hlavně na úklid plastových odpadků.

„Chtěli bychom touto cestou nejen ukázat na to, že nám rybářům na čistotě našeho životního prostředí záleží, ale také poprosit turisty, aby rovněž byli v budoucnu zodpovědnější. Jak známo, chceme-li něco změnit, musíme začít u sebe, a to také činíme. Chceme tak vyslat i signál dalším podobným komunitám po celém Česku i na Slovensku, kteří by chtěli náš příklad následovat,“ dodává Gerstner.

Celá dobrovolná brigáda začne v neděli 9. května 2021 v 7:30 na parkovišti u Židovského hřbitova u Sečské přehrady a potrvá přibližně do 12 hodin na březích přehrady a v odpoledních hodinách i v přírodních památkách. Více jak 30 dobrovolných rybářů bude koordinovaně rozděleno do několika geografických úseků po březích přehrady, ale i na turistických trasách ve směru ke zřícenině Oheb. Jedna skupina bude akci podporovat z člunu. Iniciátoři budou postupně najíždět svými vozy k určeným úsekům, kde jim budou ostatní rybáři postupně předávat pytle s odpadky. Ty budou následně převezeny k nejbližším kontejnerům, které bude v průběhu dne odvážet do akce zapojená jednotka Technické služby Města Seč to svezou do sběrného dvora. Do akce se mohou dobrovolně zapojit i turisté – v průběhu dne mohou rovněž sbírat a žádat rybáře s károu o pytle a odpad třídit u nejbližších kontejnerů (jsou zpravidla u hlavních silnic okolo přehrady). Případně sami vzít své pytle a udělat si „ekologickou“ procházku kdekoliv po přehradě. Svou aktivitu pak nafotografovat na mobil a sdílet na svých sociálních sítích, případně zaslat na sociální sítě Města Seč a spřátelené skupiny či stránky.

Petr Horálek