Břehy rybníku se začínají plnit rovnaninou. Rovnanina je opevnění či stabilizace břehů zpravidla z neopracovaného lomového kamene, jejíž velkou výhodou je mimo jiné potřebná pružnost.

Rybník ve Vlčnově je historická vodní nádrž, jež není umístěna na vodním toku a je zásobována pouze vodou z dešťové kanalizace, z odvodňovacího zařízení, které nádrží protéká, a ze srážek. Nemá hráz, celým objemem je vyhlouben v terénu. Plní zejména funkci akumulační – zadržuje vodu v krajině a je zásobárnou užitkové vody pro obec.

Kvůli poklesu přítoků vody v minulých suchých letech se výrazně zhoršily funkce rybníka i jeho estetický vzhled, který negativně ovlivňuje vzhled celé obecní návsi, kde je vodní nádrž zásadní dominantou.

Revitalizace obnoví a vrátí všechny funkce rybníka. Po odstranění sedimentů, které místy dosáhly výšky až 1,2 metru, došlo ke snížení dna, a je tedy pravděpodobné, že i v období sucha bude nádrž alespoň částečně naplněna spodní vodou. Tím dojde i ke zlepšení podmínek pro vodní rostliny a živočichy.

Na revitalizaci město Chrudim požádalo Ministerstvo zemědělství ČR o poskytnutí dotace z programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa, podprogramu Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - 2. etapa.

Celkové náklady stavby jsou 3, 2 milionu korun, z nich je dotace téměř dvoumilionová. Zbylou částku hradí město Chrudim z vlastních zdrojů.