Jen projekt vyjde na tři čtvrti milionu korun.

„Náš roční rozpočet na provoz památníku je 35 milionů, za rybník bychom utratili třetinu. To je nemyslitelné,“ pokračuje Stehlík. O nutnosti rekonstrukce už informoval ministerstvo kultury, které přislíbilo pomoc, i když zatím jen ústně. Navíc se objevil další problém, rybník totiž nepatří jen Památníku Ležáky, ale pozemky jsou v rukou hned několika vlastníků. „jsou to velmi malé kousky půdy, jde o centimetry nebo metry,“ upřesňuje ředitel památníku. To, že by se majitelé „pidipozemků“ na opravě rybníka finančně podíleli, nepokládá za šťastné řešení. To vidí spíše v tom, že převedou svůj majetek do vlastnictví památníku. To se ostatně přihodilo nedávno, když katastrální mapy ukázaly, že nedávno postavená replika původního kříže na kopci stojí jeden a půl metru na území soukromého vlastníka. V tomto případě k došlo k dohodě a žádné problémy nenastaly.

Hráz ležáckého rybníka se opravovala už v roce 1951l poté o devět let později a na na počátku 21. století, kdy byla nádrž odbahněna, zpevnila se hráz a byl zrekonstruován bezpečnostní přeliv spolu s výpustným zařízením. Nyní je čas na další opravu. Protože Památník Ležáky v loňském roce postihlo pět povodní za sebou, existují tu velké obavy z toho, že případnou další velkou vodu hráz rybníka nemusí udržet. K rekonstrukci je třeba přistoupit rychle, a to i s ohledem na 80. výročí ležácké tragédie, které nastane v příštím roce. „Nerad bych viděl v době kulatého smutného výročí jámu s bahnem a bagr,“ uzavírá Eduard Stehlík.

Rybník Ležák:

Na severním břehu rybníka stál před vypálením obce v roce 1942 mlýn, v němž na počátku druhé světové války mlel Jindřich Švanda. Ve mlýně bydlel spolu se svojí manželkou Františkou, jejím bratrem Josefem Šťulíkem, který zde bydlel se svojí manželkou Marií a dcerami Jarmilou (narozenou roku 1939) a Marií (narozenou 1941). Obě dívky jako jediné vypálení Ležáků přežily.

Od roku 1966 stojí na západním břehu rybníka muzeum dokumentující zdejší události z počátku léta 1942 a také restaurace pro 64 až 70 hostů.

K rybolovu využívají nádrž rybáři. Zdroj: Wikipedia