V pátek 12. března byla zahájena revitalizace návesního rybníka ve Vlčnově. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 12 firem, nejnižší nabídku ve výši 2.654.624 Kč bez DPH podala firma PP-GROUP.cz s. r. o. z Proseče. Informovala o tom mluvčí churidmské radnice Sylva Drašnarová.

Jedná se o historickou vodní nádrž, jež není umístěna na vodním toku a je zásobována pouze vodou z dešťové kanalizace a z odvodňovacího zařízení, které nádrží protéká. Rybník nemá hráz, celým objemem je vyhlouben v terénu. Plní zejména funkci akumulační - zadržuje vodu v krajině a je zásobárnou užitkové vody pro obec.

„Z důvodu poklesu přítoků vody v minulých suchých letech se výrazně zhoršily funkce rybníka i jeho estetický vzhled, který negativně ovlivňuje vzhled celé obecní návsi, kde je vodní nádrž zásadní dominantou,“ vysvětluje starosta František Pilný.

Cílem revitalizace je obnovení a navrácení všech funkcí rybníka. Po odstranění sedimentů, které místy dosahují výšky až 1,2 metru, dojde ke snížení dna, a je tedy pravděpodobné, že i v období sucha bude nádrž alespoň částečně naplněna spodní vodou. Tím dojde i ke zlepšení podmínek pro vodní rostliny a živočichy.

„Ekologická hodnota rybníka se těmito úpravami jednoznačně zvýší“, říká místostarosta Aleš Nunvář a dodává: „Kromě odstranění sedimentů bude upraveno břehové upevnění, mezi vodní plochou a komunikací vznikne travnatý pás."

Křížek ve Vlčnově je opraven, dočká se požehnání. Jeho historie je však záhadou
Křížek ve Vlčnově je opraven, dočká se požehnání. Jeho historie je však záhadou

Na revitalizaci město Chrudim požádalo Ministerstvo zemědělství ČR o poskytnutí dotace z programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa, podprogramu Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - 2. etapa.

Celkové náklady stavby jsou 3.212.095 Kč vč. DPH, z nich dotace činí 1.986.000 Kč, vlastní zdroje pak 1.226.098 Kč.

Rybník ve Vlčnově bude revitalizovánRybník ve Vlčnově bude revitalizovánZdroj: Město Chrudim