V úvahách se pouze střídají krajinné kulisy, do nichž by hala mohla být zasazena. Po Velkém Oseku a později i Novém Městě na Moravě nebo Brně se teď spekuluje o tom, že by hala mohla vyrůst u Hlinska.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický potvrdil, že Hlinsko by mohlo být ve hře, avšak i tato nová úvaha má podle něj zatím jen velmi rozostřené obrysy. „Kontaktoval mě rychlobruslařský svaz, trenér Petr Novák i krajský zastupitel Miloš Akerman z Hlinska. Uskutečnily se už dvě schůzky, ale prozatím jsme v těch představách velmi nekonkrétní. Je to spíš alternativní hledání místa pro halu, která byla kdysi plánována v Novém Městě na Moravě. Já se takové možnosti nebráním, ale projekt, který jsem viděl, byl skutečně připravený pro terén v okolí biatlonového areálu v Novém Městě na Moravě,“ uvedl hejtman. Pardubický kraj teď podle něj musí vyčkat.

Kraj nebude tím, kdo bude stavbu areálu financovat

Pokud by se měla stavba rychlobruslařského areálu v Hlinsku přece jen realizovat, kraj by jí zřejmě vyšel vstříc. „Třeba úpravou dopravní infrastruktury. Jelikož v okolí jsou krajské silnice, tak by šlo například o řešení jejich povrchu a také o úpravy nájezdů nebo parkovišť, na něž by bylo možné finančně přispět,“ upřesňuje hejtman. „Zároveň jsem partnery upozornil, že se záležitost musí projednat také s městem Hlinskem,“ říká Martin Netolický.

Muž vykrádal chaty, rád využil sprchu a postel
Muž vykrádal chaty, rád využil sprchu a postel

Podle hejtmanových slov Pardubický kraj rozhodně nebude tím, kdo by měl financovat samotnou stavbu areálu. „To musí být tématem celostátních center sportu, která budou vznikat pro jednotlivé sportovní oblasti. Jednal jsem na toto téma i s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou a domluvili jsme se, že zůstaneme v kontaktu s rychlobruslařským svazem a počkáme na konkrétnější představu. Zatím jsem neviděl ani jakoukoliv zmínku o ceně stadionu a také nevím nic o stanovisku státu, který by měl stavbu především financovat,“ vysvětlil hejtman. „Předpokládám, že s přesnějšími představami bych mohl být seznámen někdy v průběhu května,“ doplnil ještě ve středu tohoto týdne Martin Netolický.

Podle starosty Hlinska je záměr zajímavý

Ve čtvrtek odpoledne se pak uskutečnilo ještě plánované setkání zástupců rychlobruslařského svazu se starostou Hlinska Miroslavem Krčilem. Ten už předtím označil záměr za zajímavý, o mnoho konkrétnější však nemohl být ani po skončení včerejší schůzky.

„Trenér rychlobruslařů Petr Novák a předseda svazu Josef Nechutný mě seznámili se svými představami, ale vše zůstává v obecné rovině. Určitě to je myšlenka, kterou já osobně vítám a myslím, že stojí za to, abychom se o ní dál bavili. Pokud by se záměr podařilo realizovat, mohl by to být pro město přínos. Třeba by stoupl zájem o zdejší ubytovací kapacity a Hlinsko by se celkově více zviditelnilo ve sportovní oblasti. A nejen Hlinsko. Zviditelnil by se vlastně celý region a kraj,“ přemítá Miroslav Krčil. Starosta nicméně potvrdil, že i přes domluvu na pokračujících jednáních stále zůstává nohama pevně na zemi.

Schůzka nepřinesla ani odpověď na otázku ohledně přesnějšího umístění zamýšlené rychlobruslařské haly. Měla by stát přímo ve městě? Nebo by měla vyrůst v některé z jeho okrajových částí? „To zatím nevíme. Předpokládám ale, že i když jde o studii, s níž se původně počítalo pro Nové Město na Moravě, projekt je modifikovatelný i pro umístění kdekoliv u nás,“ uzavřel starosta. 

Budoucí podoba letního kina v Chrudimi
Nové tváři letního kina má vévodit příroda