„Od našeho minulého zasedání došlo k zásadnímu posunu. Obci Předhradí se podařilo získat v dražbě památkově chráněný areál bývalého pivovaru, který s hradem bezprostředně sousedí a je tak přirozeným zázemím pro hrad a jeho návštěvníky. Pardubický kraj v tom pomohl obci dotací ve výši půl milionu korun,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který pracovní komisi řídí.

Na dalším využití se musí dohodnout Pardubický kraj jako majitel hradu zejména s okolními obcemi, pro které tu mohou vzniknout zajímavé příležitosti. „Jsme zde určitými průkopníky, protože je to jeden z prvních případů v republice, kdy veřejná správa navrací památkový objekt využívaný doposud sociálními službami ke společenským a turistickým účelům. Věříme, že se nám podaří nastartovat na hradě Rychmburk nový a atraktivní život. Nebude to ale najednou, musíme být realisté, ale v postupných krocích to při dobré vůli určitě půjde,“ dodal Línek.

(zn)