Od počátku roku získalo chrudimské pracoviště této agentury status obecně prospěšné společnosti. Posláním organizace je umožnit lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci. A to zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí. Rytmus poskytuje dva typy sociálních služeb: sociální rehabilitaci metodou podporovaného zaměstnávání a osobní asistenci. Této práci se věnují profesionálové i dobrovolníci.