„Jsme stále ještě krajem, kde to v mnoha restauracích s dodržováním hygienických pravidel a norem nevypadá tak, jak má,“ řekla vedoucí Odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Jaroslava Jelínková na tiskové konferenci, která se konala při příležitosti výstavy Moderní gastronomie v pardubické ČEZ Areně.

„Když to tady vidím, je mi z toho tak trochu smutno. My to totiž potom vidíme v praxi a tam to vypadá úplně jinak. Profesionální přístup je v této oblasti v Pardubickém kraji zatím velmi ojedinělý,“ pokračovala Jelínková.

V souvislosti s gastronomickou výstavou si posteskla, že takových moderních zařízení je sice již v kuchyních restaurací i v našem kraji více, ale že jinak problém nedodržování hygieny přetrvává.
Časté prohřešky?

„Jedním z nejčastějších prohřešků proti hygienickým pravidlům, se kterými se při našich kontrolách setkáváme, jsou například špatné úklidy. Někde například vůbec nemají sanitární dny. Mnohdy se nepouští vzduchotechnika, aby se ušetřilo, některé kuchyně mají špatný stavebně technický stav či plísně. Často se v praxi nedodržuje rozdělení kuchyní na úseky pro přípravu jednotlivých druhů potravin, i když jsou pro to kuchyně vybaveny. Dalším problémem je nedokonalá osobní hygiena. To znamená, že zaměstnanci nepoužívají ochranné oděvy, nosí při práci prstýnky nebo mají dlouhé nehty, což by neměli mít,“ popsala stav mnoha kuchyní v Pardubickém kraji Jaroslava Jelínková.

„Poměrně časté bývá také nedodržení podmínek skladování potravin. Případně jsou suroviny, které mohou být zdrojem kontaminovaných mikroorganismů, uloženy v bezprostřední blízkosti hotových pokrmů,“ řekl k častým prohřeškům v českých restauracích obecně ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Jaromír Hrubý.

Problémem jsou prý ale i evropské normy, které jsme museli přijmout. Ty stanovují pravidla pro provozovatele stravovacích zařízení jen velmi obecně.
Kladou větší zodpovědnost právě na provozovatele. Zda však on své zaměstnance školí v hygienických pravidlech a zda trvá na jejich dodržování, se už podle těchto norem nekontroluje tak přísně, jako tomu bylo dříve.

Loni však bylo uloženo v Pardubickém kraji 486 různých sankcí ve výši 858 500 korun. Hygienická stanice provedla 1456 šetření v 1208 provozovnách. V 27 případech bylo vydáno pozastavení výkonu činnosti, nařízeno uzavření provozovny nebo úklid a sanitace či zákaz používání vody,“ uzavřela Jelínková.

Tereza Harbichová