Plyne to ze zjištění statika, jenž podobně prověřoval únosnost podlahy i na půdě školy základní.

„Ze statického posudku na ZŠ Komenského vyplývá, že by se půdní prostory daly využít pravděpodobně bez dalších nákladných opatření. ZUŠ však dopadla mnohem hůře. Dle zjištění statika vykazovaly trámy značné známky hniloby, tedy nevyhovující technický stav stropu pro jakékoliv další využití při přestavbě na učebny. Jako nejlepší a nejlevnější varianta zesílení stropní konstrukce se jeví umístění nových dřevěných trámů a provedení nového záklopu," informoval Pavel Steiner ze stavebního odboru skutečské radnice. Návrh nového stropu podle něj bude nutné konzultovat s projektantem, jenž by případnou přestavbu navrhoval.

Skutečská „zuška" má nyní kapacitu 400 žáků a představuje tak jednu z větších základních uměleckých škol. „Uvedená kapacita je k naší radosti takřka naplněna a dále přibývají i noví zájemci. Ve škole se navíc odehrávají i velice pěkné koncerty, které by si zasloužily odpovídající zázemí. Obdobně by lepší zázemí uvítal i slibně se rozvíjející výtvarný obor. A stejně tak taneční obor. U něj sice přichází v úvahu využívání prostorů skutečského tanečního klubu, ale přece jen už jde o komplikaci, když děti musejí přecházet do jiné budovy," vysvětluje skutečský starosta Pavel Bezděk.