Dotace se tedy neztratily a z pohledu zdravého rozumu byly použity vlastně účelně, neboť svedená dešťová voda nebude nadále stříkat na dlažbu. Formálně ale došlo k pochybení, neboť církev, byť při opravě střechy ušetřila, nepožádala u zbývající části dotace a změnu jejího užití. Tak lze shrnout výsledek kontroly, při níž bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

Přiznal to i chrudimský arciděkan Jiří Heblt na pondělní schůzi zastupitelstva, když zdůvodňoval svou žádost, aby církev nemusela městu vracet chybně vynaloženou část z jeho půlmilionové dotace i s dalším penále.

„Neuvědomil jsem si některé ty právní náležitosti. Celou sumu 1 450 tisíc korun, které jsme vloni dostali, jsme ale rozhodně použili na opravu kostela tedy střech a navazujícího odvodnění," hájil se arciděkan.

Zastupitel Jaroslav Moučka (KSČM) však mluvil i o údajných dalších nesrovnalostech. „Jsem pro to, abychom věc ještě zvážili a počkali si do výsledného auditu Ministerstva financí," žádal proto.

Zastupitelé ale jeho slov nedbali a většinově vyhověli žádosti církve. Jaroslav Moučka si pak vymínil, že jeho postoj bude uveden v zápisu z jednání.