Podle obžaloby se v roce 2012 dohodli zástupci investora, společnosti HOMA holding, technického zástupce investora, firmy Cettus a zhotovitele, kterým byl Metrostav, na neoprávněném odčerpání nejméně devíti milionů korun ze zakázky financované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Krajský soud rozhodl v případu poprvé už v roce 2017, kdy uložil v zásadě obdobné tresty. Vrchní soud pak na základě odvolání státního zástupce původní rozsudek zrušil a vrátil krajské instanci k novému projednání a doplnění důkazů.
Rozsudek není pravomocný ani teď, neboť trvají rozdílné pohledy státního zástupce a soudu na výši způsobené škody a tím i na výši uložených trestů.

„U podvodných jednání šlo o škodu v celé částce uplatněných nároků z dotačního programu, tedy 12 milionů korun na úkor EU a státního rozpočtu, zatímco soud dospěl k závěru, že škoda je okolo 700 tisíc korun,“ řekl novinářům státní zástupce Zdeněk Matula.

Předseda senátu Petr Mráka se naproti tomu říká, že se nejednalo o organizovanou skupinu. „Dohoda zločinecké skupiny neexistovala. Snažili se ušetřit, kde se dalo,“ uvedl v pondělí předseda senátu Petr Mráka, který vzal v potaz i předchozí bezúhonnost obžalovaných.

Vlastník navrhuje zapojení města

V pondělí vynesené rozsudky nebudou mít bezprostřední dopad na další osud pozastavené rekonstrukce. Vlastnickou společnost HOMA holding, jež investici zahájila, totiž už před časem odkoupila pražská obchodní společnost Bazcom.
Nový vlastník deklaruje svůj zájem na dokončení díla. Původně však jen za té podmínky, že město nebude trvat na zbudování projektovaného finančně nákladného podzemního parkoviště a povolí zřízení rozlehlejšího parkoviště povrchového. Tento záměr ale chrudimští zastupitelé odmítli, protože z širšího centra města by zmizela významná plocha živé zeleně.

„Společnost Bazcom nám poté předložila návrh nové smlouvy, která se vrací k původní myšlence podzemního parkoviště. To by se ale podle ní teď mělo stavět i s finanční spoluúčastí města,“ uvedl včera chrudimský starosta František Pilný. Město Chrudim by se mělo na investici podílet 10 až 12 miliony korun a navrhovatel by se pak zavázal k dokončení celé rekonstrukci do 1,5 roku.

Podle starosty by při spoluúčasti města nešlo o peníze, které by radnice v projektu jen neplánovaně a mrtvě utopila.

„Poměrná část parkoviště by se stala městským majetkem, z čehož by plynul podíl na výnosech z parkovacích poplatků,“ říká starosta. Nový návrh projednají zastupitelé v únoru.