„V roce 2004 byly v obcích Medlešice a Dřenice koncentrace chlorovaných uhlovodíků 200 až 300 mikrogramů na litr, přičemž norma pro pitnou vodu je 10 mikrogramů na litr. Dnes se v drtivé většině objektů blíží té normě na pitnou vodu," řekl Jiří Unčovský ze společnosti Vodní zdroje Ekomonitor.

Celá likvidace ekologické zátěže je spočítaná na 161 milionů korun, které půjdou ze Státního fondu životního prostředí a z Pardubického kraje.

LUKÁŠ VANÍČEK