Koho hledáme?

Hledáme ochotné lidi, kteří jsou starší 18 let. Podmínkou není žádné speciální vzdělání, ale jenom ochota svůj volný čas věnovat dobré věci.

Dobrovolníky, které hledáme, chceme zapojit do práce s dětmi a mládeží v terénu, ale i v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež (zkráceně NZDM) ve vyloučených lokalitách Pardubického kraje. V letošním roce se nám totiž podařilo získat finanční podporu od Nadace ADRA, která směřuje především na pomoc ohroženým rodinám. „Cílem projektu, na který ADRA přispěla, je zapojení dobrovolníků do vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením v Chrudimi, Hrochově Týnci, Chrasti, Prachovicích a Heřmanově Městci," upřesňuje Milan Štorek, ředitel Šance pro Tebe.

Dobrovolník bude přímo v rodině pomáhat se školní přípravou dětí, zaměří se na aktivity, jež podpoří přirozený rozvoj nadání dítěte a pomůže s trávením volného času.

Většina současných dobrovolníků, kteří v Dobrovolnické agentuře organizace Šance pro Tebe působí, jsou studenti středních a vysokých škol. „Projektem podpořeným od ADRY však chceme oslovit potenciální dobrovolníky mezi dospělými pracujícími, maminkami na mateřské dovolené i občany důchodového věku. Dobrovolníkům nabízíme zajímavou práci, oporu ve zkušeném týmu a možnost získat zkušenosti a dovednosti v práci s dětmi i jejich rodiči," popisuje Veronika Němcová, koordinátorka Dobrovolnické agentury Šance pro Tebe.

Na věku nezáleží

Dobrovolník, má také posílit kapacitu terénního pracovníka, který se tak může plně věnovat další práci s rodinou. Dalším důvodem, proč hledáme dobrovolníky pro práci v rodinách ve vyloučených lokalitách Pardubického kraje, je podpora rodičů při výchově a vzdělávání dětí. „V neposlední řadě je potřeba pečovat o rozvoj a podporu dobrovolnictví v práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením," uzavírá ředitel Milan Štorek. Ve zkratce tedy hledáme dobrovolníky všeho věku pro práci ve vyloučených lokalitách Pardubického kraje, kteří jsou ochotni pracovat s dětmi i s rodiči a pomoci jim tak při školní přípravě, při rozvoji talentu dítěte i při trávení volného času. Dobrovolník se postupem času stane pravou rukou sociálních terénních pracovníků ze Šance pro Tebe.

Zájemci o dobrovolnickou práci se mohou přihlásit na těchto kontaktech: Veronika Němcová, koordinátor dobrovolníků, telefon: 733 720 070, email: veronika@sance.chrudim.cz.

Beseda řekne víc

Pro zájemce o dobrovolnictví pořádáme 21. října 2013 od 16 hodin besedu o dobrovolnictví, kde si lidé mohou poslechnout příběhy těch, kteří se do dobrovolnické činnosti zapojili. Besedu pořádá Šance pro Tebe spolu s o. s. Amalthea a uskuteční se v prostorách domu Agora (Štěpánkova ul. 92, Chrudim).

Historie dobrovolnictví v Šanci pro Tebe v Chrudimi

Myšlenka dobrovolnické práce se v Šanci pro Tebe uchytila už v 90. letech minulého století, tehdy totiž probíhaly výměnné pobyty mladých lidí mezi městem Chrudim a německým Reutlingenem (Německá spolková země Baden Württemberg). V návaznosti na tyto zkušenosti se mezi roky 2005 až 2007 Šanci pro Tebe podařilo zapojit do Evropská dobrovolné služby. Evropská dobrovolná služba (European Voluntary Service EVS) je projekt Evropské unie, který umožňuje zájemci, aby po určitou dobu, nejčastěji 6 až 12 měsíců, pracoval jako dobrovolník v cizí zemi.

V roce 2007 Ministerstvo vnitra České republiky udělilo Šanci pro Tebe akreditaci dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a nezisková organizace Šance pro Tebe tak mohla založit dobrovolnickou agenturu a stát se tzv. akreditovanou vysílající organizací.

Dobrovolnická agentura o. s. Šance pro Tebe jako akreditovaná vysílající organizace dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby. Rovněž uzavírá smlouvy s přijímající organizací (tedy s těmi, kde budou dobrovolníci působit).

V roce 2007 byly u MV ČR akreditovány dva programy „Dobrovolnictví v komunitách", které je dlouhodobým dobrovolnictvím a program s názvem „Dobrovolnictví v komunitách II", které je krátkodobým dobrovolnictvím.

Nyní má Dobrovolnická agentura Šance pro Tebe na 25 dlohodobých dobrovolníků a jsou to většinou studenti středních a vysokých škol, kterým není líto věnovat část svého volného času někomu jinému nebo organizaci akce, ve které vidí hlubší smysl.

Dobrovolníci ze Šance pro Tebe působili či stále působí především v NZDM Kopretina, NZDM Futur, NZDM Agora, při beneficích na podporu kulturních akcí, při kulturních fetivalech jako je Jeden svět či Yanderov anebo při dětských dnech. Naši dobrovolníci se zapojují také do oprav kulturních památek a podobných počinů.

Dlouhodobé dobrovolnictví se poskytuje především v sociálních službách a krátkodobé dobrovolnictví převážně v kulturní oblasti a volnočasových aktivitách. Služby dobrovolníků v sociálních službách v rámci organizace Šance pro Tebe byly doposud využívány zejména v prostředí nízkoprahových klubů. Naším cílem je využívat dobrovolníky také při práci s ohroženými rodinami.

Veronika Volejníková