Nejvíc vyznavačů má v Chrudimi katolická církev, v jejím čele stojí arciděkan Josef Smola. Farnost má hlavní arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie na Resslově náměstí, ale i další filiální církevní stánky – kostel svaté Kateřiny, kostel svatého Michaela, hřbitovní kostel Povýšení svatého Kříže. Ke katolické farnosti patří i kostely v Markovicích, u Tří Bubnů, v Sobětuchách – Pouchobradech, v Kočí a Topoli.

Hodně příznivců v Chrudimi mají i Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská, jež mají své kostely v Pardubické a Rooseveltově ulici.

Ve Filištínské ulici mají modlitebnu Adventisté sedmého dne, tato církev byla založena před deseti lety a působí při ní pobočka světové humanitární organizace ADRA.

Při výčtu chrudimských církví nelze opomenout Církev bratrskou, v jejímž čele stojí kazatel Petr Jelínek.

Ve městě jsou desítkami příznivců zastoupeni Svědkové Jehovovi. Najdou se tu i lidé, kteří vyznávají jiná náboženská hnutí. Například to jsou skupiny Křesťanské společenství nebo Slovo života. Své příznivce má i UFO–kult, jehož vůdce tvrdí, že mají mentální kontakty s mimozemšťany. Na Chrudimsku lze vidět i vyznavače budhismu a hinduismu. Ojedinělé sympatizanty má i satanismus, ale jejich počet nelze odhadnout.