Samotné děti nezodpovědných rodičů se tak již nebudou moci nově ocitnout v roli dlužníků města. Z uvedené částky 600 korun tvoří 396 korun platba za svoz netříděného odpadu, 94 Kč je vynakládáno na separovaný odpad a 110 Kč půjde na provoz sběrného dvora.