Obecní úřad Hrochův Týnec zakoupil sazenice javorů a každá třída se stala patronem jednoho stromu, který zasadila. Děti si svůj strom pojmenovaly a budou o něj po dobu školní docházky pečovat. Žáci devátých ročníků pak vždy předají svůj strom budoucím prvňáčkům.

Jiřina Macháčková