Připravené budou lokality pro sázení stromků, ale také pro úklid klestu a nebo přípravu půdy pro přirozenou obnovu. Lesníci budou mít připravené nářadí a pomůcky, je vhodné si přinést rukavice.

Kromě hlavní náplně dne budou připraveny další aktivity, jako je například lesní pedagogika pro nejmenší nebo lesnická stezka. Účast a podporu přislíbila třeba operní pěvkyně Dagmar Pecková nebo profesionální tanečnice Veronika Lálová. K dispozici bude i stánek s občerstvením. Akce se koná od 10 do 16 hodin.