Lidé v Chrudimi se budou moci od května zbavit ve hnízdech nádob na tříděný odpad též upotřebených kuchyňských olejů. O instalaci potřebných nádob se postará společnost Technické služby Chrudim ve spolupráci s firmou EKO–PF, která se zabývá biologickou likvidací odpadů a s Vodárenskou společností Chrudim.

Třídění potravinářských olejů a tuků má být prvním krokem k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubí. Pokud by totiž vysmažené oleje a tuky dál končily ve výlevkách, dřezech a klozetových mísách, je pravděpodobné, že časem nastane havarijní stav na celé kanalizaci. Tuky a oleje do kanalizace nepatří, neboť se v potrubí usazují a zčásti se tu také rozkládají, čímž přispívají ke korozi jeho stěn.

„Jde o zkušební projekt a na základě zájmu lidí jsme připraveni tyto popelnice rozšířit do dalších lokalit ve městě, i když z hlediska prostorového umístění, dostupnosti a dalších aspektů to není vždy jednoduché," uvedl ředitel Technických služeb Zdeněk Kolář. „Uvidíme také, zda nebudou nádoby plné olejů přitahovat například vandaly nebo žháře," dodal ředitel.

Oleje se musí do popelnic vhazovat v uzavřených obalech, nejlépe v pet lahvích. Rozhodně se nesmí do popelnic vylévat!

Se sběrem kuchyňských olejů mají delší zkušenost v Chrasti. „Funguje to dobře. Se znečišťováním sběrových míst se nesetkáváme a prozatím nedošlo ani na žhářské útoky," říká starostka města Martina Lacmanová.

Popelnice na upotřebený kuchyňský olej najdete od května v Chrudimi ve sběrném dvoře v ulici Obce Ležáků a i na několika dalších místech. Na Rozhledně to bude u kontejnerového stání na separovaný odpad za barem Palma, v sídlišti Na Větrníku bude nádoba při kontejnerovém stání na separovaný odpad u domu 1208, v Husově ulici u kontejnerového stání na separovaný odpad u domu 787 a v ulici Dr. Jana Malíka půjde o místo kontejnerového stání na separovaný odpad u křižovatky s ulicí Novoměstská. Na Legumě najdete nádobu u kontejnerové stání u trafostanice.

Popelnice na upotřebený olej bude umístěna i v Markovicích, konkrétně ji naleznete při kontejnerovém stání na separovaný odpad u kulturního domu.