Pisatelka připomněla, že ona i její sousedé nadále zbudování sběrného dvora v lokalitě mezi Reinitzovou ulicí a ulicí K Novému nádraží odmítají.

V obsáhlejším textu, který v nezkrácené podobě uvádíme níže, zmiňuje různé důvody: „Lidé se bojí, že zvýšeným množstvím dešťových vod ze silnice budou vytápěny jejich domy, které jsou položeny i několik metrů pod úrovní komunikace. Dvůr má vzniknout bezprostředně za jejich zahradami, které využívají k relaxu, věší tam prádlo, hrají si tam jejich děti, mají vysázené ovocné stromy aj. O to všechno výstavbou dvora přijdou.“

Snímky pořízené týden před jedním ze svozových termínů.
Chrasteckým zákoutím dominují hromady šrotu

Chrastecká starostka Martina Lacmanová ujišťuje, že město poctivě hledalo i případné jiné lokality. „Vhodnější jsme ale nenašli,“ konstatuje.

Nezkrácený text dopisu, který zaslala Andrea Linhartová do redakce Chrudimského deníkuDovolte mi nyní přiblížit Vám město Chrast a záměr s výstavbou sběrného dvora. Je nepopiratelným faktem, že město takový dvůr potřebuje a už delší dobu existuje snaha jej vybudovat. Otázkou je, zda rozhodnutí a výběr místa byl dostatečně promyšlený.Lidé žijící v blízkosti místa, se výstavby opravdu bojí, ale i z mnohem podstatnějších důvodů. Bojí se, že zvýšeným množstvím dešťových vod ze silnice, budou vytápěny jejich domy, které jsou položeny i několik metrů pod úrovní komunikace. Dvůr má vzniknout bezprostředně za jejich zahradami, které využívají k relaxu, věší tam prádlo, hrají si tam jejich děti, mají vysázené ovocné stromy aj. O to všechno výstavbou dvora přijdou. Dříve bylo místo využívané k vykládání různého zboží, dokonce i s obsahem škodlivých látek. A před lety byly v důsledku toho spáleny veškeré ovocné stromy v okolních zahradách. Což znamená, že na zvoleném místě může být půda s ekologickou zátěží. Nechala radnice udělat testy půdy, aby toto nebezpečí vyloučila? Ne, spokojila se s prohlášením ČD, že půda nenese prvky žádné zátěže. Proč tedy došlo ke spálení stromů? Co obsahovaly materiály zde vykládané? Zeptejte se lidí, kteří to pamatují, odpoví Vám spíš, než radnice města.Další z věcí, které byly absolutně opomenuty při výběru místa, je to vrt v blízké firmě – bývalém Almacu. Tento vrt je chráněn 30 m ochrannou zónou z roku 1998. Informaci o tom město ani nemělo a stále se tento fakt snaží ignorovat. Dvůr by měl sice vzniknout až za hranicí zóny, ale není to hazardování s přírodním bohatstvím, které je nyní čím dál víc ceněno – vodou. Do dvora bude možné ukládat i nebezpečný odpad, azbest aj. Proč zbytečně riskovat a budovat dvůr v blízkosti vodního vrtu? Protože radnice toto místo vybrala. Vybrala jej, aniž by si zjistila bližší informace o místě. Vybrala jej aniž by se lidí a občanů našeho města zeptala, zda by jim výstavba nevadila. Nevím, jakou máte zkušenost s výstavbou nebo pouhou úpravou existujícího domu. Má zkušenost z nedávné rekonstrukce domu je, že nejdříve musím požádat o souhlas sousedů. Město nemusí a při tom se řídí stejným stavebním zákonem jako my všichni. Město vyvěsí záměr na vývěsku a tím úkol žádosti splnilo. Většina lidí ale dojíždí z Chrasti za prací a k vývěsce na náměstí se zřídkakdy dostanou a webové stránky města nejsou zrovna přehledné.I přes nesouhlas s výstavbou, který byl formulován v petici, tito občané nabídli městu pomoc s jednáním s institucemi např. biskupstvím Královehradeckým či pozemkovým fondem, aby se dvůr mohl vybudovat v jiných místech. Jejich snaha byla oceněna výsměchem, arogancí a ignorací.
Na dotaz, jaký má město záměr se zbývající větší částí - cca ¾ pozemku, nám občanům ani zastupitelům nikdy nebyla dána odpověď. Tak na hezkém klidném místě kousek od centra města, vybuduje radnice sběrný dvůr. Zabere se tím ¼ pozemku, který je celkem lukrativní. Ideální místo pro dětské hřiště, které v Chrasti také chybí. To ale není podstatné, dvůr chybí více. Chybí, protože jsou na něj dotace. Ale pozor my v Chrasti sběrny máme, jedna je v Lipkách vedle zámecké zahrady a druhý fakticky dvůr je nedaleko „starého“ vlakového nádraží. Ty ale patří soukromé osobě, na jejich úpravu by město dotace nedostalo. Jednodušší bude vybudovat ve městě 3 sběrnu, získáme tím prvenství na Chrudimsku a možná v celé republice.