Terénní pracovníci této nestátní organizace se velice často setkávají s lidmi, kteří se potýkají s hladem a chudobou. Právě pro ně chtějí nasbírat trvanlivé potraviny a do sbírky hodlají zapojit i veřejnost.

„Cílem naší snahy je pomoci lidem najít řešení jejich situace a na této cestě je doprovodit. Krizové období tak může pomoci překlenout například zásoba potravin. Bohužel se stále častěji setkáváme s tím, že lidé nemají finance na základní potřebu – tedy na jídlo. A velice často se jedná o rodiny s dětmi,“ popisuje důvody pro výzvu „Daruj, nevyhazuj anebo i sebemenší dar může pomoci“ Sophia Dvořáková, ředitelka chrudimské organizace Šance pro Tebe.

Sesbírané trvanlivé potraviny poslouží i jako zásoba pro společné vaření při práci s dětmi a mladými dospělými v nízkoprahových klubech či předškolkách a rodinných klubech. Těch Šance pro Tebe provozuje hned několik ve vyloučených lokalitách na Chrudimsku.
Potraviny mohou dárci nosit do sídla organizace Šance pro Tebe v Chrudimi, ulice Štěpánkova 92 a případné dotazy psát na maily sance@sance.chrudim.cz anebo sophia@sance.chrudim.cz, či volat na telefon 469 623 501. (vv, ron)