V Pardubickém kraji akci zajišťuje Potravinová banka Pardubice, z. s. a v Chrudimi samotné se o průběh této akce starají Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim a nezisková organizace SOPRE CR o.p.s.

Národní potravinová sbírka se uskuteční jako tradičně v chrudimském obchodním domě TESCO a nově i v prodejně BILLA. Možnost darovat zakoupené potraviny je časově ohraničena od 8 do 20 hodin.

Vloni se v rámci této akce v Chrudimi nashromáždilo více jak 900 kilogramů potravin.