V letošním roce se koná jubilejní, již desátý ročník finanční sbírky „Světluška", kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu a jedním z mnoha partnerů je také náš Deník.

Koupí  originální píšťalky se Světluškou, náramku, který svítí ve tmě, či tykadel se přispívá na pomoc  nevidomým,  těžce zrakově postiženým dětem a dospělým v České republice.

Stalo se již tradicí, že tuto společenskou a významnou akci v městě na úpatí Železných hor  pořádá nadační fond prostřednictvím dobrovolných  žáků  Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Třemošnici. Vybrané finanční prostředky půjdou na pomoc vážné nemocným. Občanům Třemošnice, kteří přispěli sebemenší finanční  částkou  a dobrovolníkům z řad žáků, za jejich aktivní přístup patří velký dík.  (pk)