Centrum Jana Jindřicha Pestalozziho již 21 let má svou tradici s působností v Pardubickém kraji a kraji Vysočina. Pomáhá ohroženým a znevýhodněným občanům, podporuje mladé lidi a rodiny bez zázemí překonávat bariéry a handicapy při vstupu do samostatného života.

Lidé v nouzi se mohou obrátit na chrudimská pracoviště Azylový dům, Krizové centrum a Dluhovou poradnu, v Hrochově Týnci na pracoviště Dům na půli cesty.

Pokud Vás poslání Centra a jeho pracovišť zaujalo, můžete se vydat do chrudimského nákupního centra TESCO, shlédnout fotografie jednotlivých služeb, odnést si domů propagační materiály a přispět jakoukoli částkou do pokladničky umístěné naproti informacím.

Jménem našich klientů Vám za přispěnou částku vřele děkujeme!

Lucie Malátová, Centrum J. J. Pestalozziho, Chrudim