Začátek programu je od 13 hodin. Od 14 hodin se mohou návštěvníci těšit na vstoupení mladých hasičů z SDH Třemošnice a také bude předvedena ukázka zásahu. Později se bude konat svěcení praporu, ukázka zásahu s historickou technikou od spřáteleného sboru z Lipovce.  Ukázku představí také SDH Mělice s koňkou.

V průběhu odpoledne se bude konat ukázka historické záchranné zdravotní služby.

Dále mohou návštěvnici navštívit zbrojnici, kde budou vystaveny archiválie z historie a současnosti sboru a historická technika. K vidění bude také vybavení a technika policie ČR.

Samozřejmostí je občerstvení a atrakce pro děti. Sbor hasičů se těší na vaši návštěvu.

Zdeněk Sasín ml.