„Na stavební obnovu hrobky rodiny Popperových je pak určena částka 1,7 milionu,“ upřesňuje Aleš Nunvář, místostarosta gesčně zodpovědný za investice.

Na opravu hrobky, která se nachází na hřbitově U Kříže, město žádá o dotaci ve výši 150 tisíc korun Pardubický kraj. Sto tisíc korun by pak ještě mohlo obdržet z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.