Po vytyčení inženýrských sítí a po zbourání obrub a schodišťových stupňů bude po nezbytném začištění povrchů následovat instalace nových obrub a schodišťových stupňů a rovněž je počítáno s úpravou okolní plochy pro budoucí zeleň. Ze stavebních plánků vyvěšených na okraji staveniště plyne, že rekonstruované schodiště umožní i v budoucnu pohodlný pohyb dvou vedle sebe jdoucích osob. Termín dokončení stavby byl stanoven na 30. listopad letošního roku.