Komise životního prostředí při radě města se na svém zasedání shodla na tom, že bude nejlepší provést měření prašnosti, hlučnosti, oxidů dusíku a síry, benzenu, přízemního ozónu a počtu vozidel v Široké ulici.

„Nejvhodnější by to bylo na třech stanovištích: u Bídy, vpolovině Široké ulice a na Resselově náměstí u kostela. Měření by bylo vhodné provádět průběžně během celého roku vdopoledních a odpoledních hodinách, o pracovních dnech i víkendech,“ uvádí v zápise předsedkyně komise životního prostředí Naděžda Gutzerová.

Jsou i horší úseky

Rekonstrukce Široké ulice byla svěřena architektu Romanu Kouckému, jenž zde zvolil pro omezení tranzitní dopravy mechanické zpomalení formou sedmnácti schůdků.

Ředitel chrudimského pracoviště Krajské hygienické stanice Jaroslav Říha překvapivě tvrdí, že si dosud nikdo z obyvatel na překračování limitů hlučnosti nebo čistoty ovzduší nestěžoval. „Měření bylo v této komunikaci provedeno při zkušebním provozu a poté ještě jednou. Limity překročeny nebyly. V Chrudimi jsou mnohem horší silniční úseky,“ tvrdí Říha.

Komentář autorky článku Romany Netolické k problematice Široké ulice najdete v rubrice "Názory z regionu".