V úvodu projednali například vznik nového „radničního" pracovního místa pro právníka, jenž bude mít na starosti především nejrůznější městské projekty realizované prostřednictvím veřejných zakázek a za využitím dotací. Vytvoření tohoto místa zastupitelé schválili bez námitek.

S odporem se nesetkal ani plán radních na vytvoření nového regulačního plánu městské památkové zóny, přednesený místostarostou města Janem Čechlovským. „Vypracování plánu přijde odhadem na 1,2 milionu korun a potrvá řadu měsíců, spíše však až několik let," připomněl místostarosta s tím, že pro letošní rok má radnice na tento úkol vyčleněno prvních 200 tisíc korun.

Jediný zádrhel

Mezi dalšími body bylo rovněž schválení tří žádostí pro čerpání financí z Fondu rozvoje bydlení, schválena byla i výroční zpráva o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města v lokalitě pod nádražím a byly rozděleny rovněž sportovní dotace poskytované městem.

Zastupitelé byli ve shodě i v otázce udělení ceny Osobnosti města Chrudim. Cenou bude letos v dubnu poctěna Alžběta Langová, pracovnice Okresního archivu Chrudim, která se dlouhodobě badatelsky věnuje například osudům chrudimských Židů odvlečených za války do koncentračních táborů.

Schválena byla drtivá většina programových bodů. Neprošla jen volba Josefa Lebdušky (Svobodní) do kontrolního výboru zastupitelstva. Svobodní tak budou muset přijít s novým kandidátem.