Domov sociálních služeb ve Slatiňanech bude pro potřeby sčítání obyvatelstva samostatným střediskem. I tato informace zazněla z úst ředitele zařízení Miroslava Kubína v odpovědi na otázku, jak se zde uskuteční blížící se sčítání.

O nábor dat bude prý bude ve Slatiňanech dobře postaráno navzdory tomu, že velká část zdejších klientů není schopna požadovaným údajům ani porozumět, natož vyplnit předepsané formuláře.

„Ubytováno zde máme téměř 300 uživatelů, tedy dost na to, aby tu bylo zřízeno samostatné středisko. Český statistický úřad si uzavře dohodu s jedním z našich zaměstnanců, který se tak stane sčítacím komisařem a o vše potřebné se již postará,“ uvedl ředitel Kubín.

„Všechny potřebné údaje o našich uživatelích tu ostatně máme k dispozici, a tak by vyplnění archů nemělo činit větší potíže. Sčítací komisař se navíc může opřít u dětských klientů o pomoc jejich rodičů, všichni dospělí zase mají podle zákona stanoveného opatrovníka.

Uživatelé služeb v DSS Slatiňany představují v populaci jistý extrém. S vyplňováním sčítacích archů by ale mohli mít potíže třeba i jiní lidé, například obyvatelé domovů pro seniory. Zeptali jsme se proto i v Domově pro seniory Heřmanův Městec v ulici U Bažantnice, s jakou pomocí mohou zdejší uživatelé počítat.

"Právě jsem to probíral s jednou kolegyní ze sociálního oddělení, která byla sčítáním pověřena za celý domov. Tato pracovnice již absolvovala v minulém týdnu školení v Chrudimi. Všem klientům teď rozdá archy, a pokud budou někteří potřebovat pomoc, tak jim s vyplňováním pomůže,“ uvedl ředitel zařízení Petr Mazura.