Naplno teď běží i práce spojené se získáváním a restaurováním požadovaných barokních plastik. To je ovšem mnohdy běh na dlouhou trať.

Město nejprve uzavřelo s majiteli památek pro jejich zapůjčení smlouvy o smlouvách budoucích a ty se nyní snaží postupně přeměnit do podoby konkrétních písemných závazků. Teprve pak je totiž možné vypsat i příslušná výběrová řízení pro transport a nezbytné restaurování barokních skvostů. Než k tomu ovšem dojde, nastává občas i situace, že si majitelé nakonec zapůjčení památky rozmyslí.

„V muzeu bude celkem 34 soch. Dvě pocházejí přímo od nás, takže si budeme půjčovat 32 soch. Z tohoto počtu již existují definitivní smlouvy asi ke 12 objektům,“ vysvětluje chrudimský místostarosta Pavel Kobetič, jenž získání budoucích exponátů organizačně zajišťuje.

Přemlouvají farníky

„Všechno se to odehrává za pochodu. Již za ten rok, co jsme měli předběžné smlouvy a dávali jsme žádost o dotaci z Unie, někteří vlastníci sami od příslibu ustoupili. U některých památek jsme zase my dospěli k závěru, že by jejich restaurování a vystavení bylo spojeno s neúměrnými náklady a nakonec jsme tak o tyto objekty nepožádali. Po zahájení stavby tak proběhly dvě nové vlny uzavírání dalších předběžných smluv. To znamená, že ke 28 původně zamýšleným dílům mezitím přibylo 12 nových, jiné zas ubyly. A dnes jsme zase v situaci, kdy opět někteří z předběžně nasmlouvaných vlastníků váhají,“ popisuje Kobetič některé z peripetií velkoryse pojatého projektu.

Zástupci města jsou tak například nuceni navštěvovat některá místa a přesvědčovat tamější farníky, aby svá díla opravdu do Chrudimi poslali.

Místostarosta Kobetič nezastírá, že bez pomoci lidí z odboru památkové péče by veškerou přípravu sám sotva zadministroval. „Je třeba si uvědomit, že většina soch pochází z majetku římskokatolických farností a nakládání s nimi tedy musí schválit například i orgány biskupství. Ty k souhlasu přidávají další podmínky a požadavky.

Experti na pomoc

Všechna jednotlivá výběrová řízení musí být dle chrudimských pravidel i v případě soch transparentně vystavena na internetu a samozřejmě musí projít také projednáním v městské radě a v zastupitelstvu. Zástupci města jsou také přítomni u demontáže jednotlivých objektů a při jejich převozu do restaurátorských dílen a měli by postup prací posuzovat při pravidelně konaných kontrolních dnech. „Uvědomili jsme si nakonec, že to nemůžeme zvládnout sami a najímáme si i památkáře – experty,“ uzavírá místostarosta Kobetič.