„V letech 2013 až 2018 bylo v Pardubickém kraji zaznamenáno celkem 384 sebevražd. Nejvíce sebevražd bylo evidováno v měsíci březnu, z hlediska dnů v týdnu v pondělí. V mezikrajském srovnání vykazoval kraj třetí nejnižší počet sebevražd na 100 tisíc obyvatel,“ říká Aleš Trpík z pardubické krajské správy Českého statistického úřadu.

Souhrn za pětileté období zvolili statistici proto, že šest desítek sebevražd, ke kterým dojde průměrně za každý rok v Pardubickém kraji, představuje statisticky obtížně uchopitelné číslo. „Ze statistického hlediska jde o malá čísla, na která mohou mít vliv náhodné jevy. Z tohoto důvodu hodnotíme údaje v úhrnu let 2013 až 2018. Mnohé zjištěné závěry se pak shodují s těmi, které byly zaznamenány na úrovni celé republiky,“ vysvětluje Aleš Trpík.

V případě mezikrajského srovnání počtu sebevražd na 100 tisíc obyvatel se Pardubický kraj pohyboval na třetí příčce od konce. Méně sebevrahů měly jen Kraj Vysočina a, pro někoho možná poněkud překvapivě, Praha. Na opačném konci pomyslného žebříčku stojí Karlovarský, Liberecký a Olomoucký kraj.

Ilustrační fotografie.
Lidí bez práce je v kraji víc než vloni

Pokud jde o způsob smrti, většina sebevrahů v Pardubickém kraji volila provaz. „Oběšení zvolilo 64,3 % z celkového počtu mužů, kteří se rozhodli dobrovolně ukončit svůj život. Druhým nejčastějším způsobem bylo zastřelení (12,9 %) a třetím otrávení (6,8 %),“ přiblížil Aleš Trpík. Podobně u žen, ovšem s tím rozdílem, že oběšení jako cestu odchodu ze života si z nich vybrala jen třetina (39,7 %).

„I přesto, že ženy volily oběšení méně často než muži, bylo oběšení nejčastějším způsobem provedení sebevraždy. Druhým nejčastějším způsobem sebevražd žen v kraji bylo otrávení (30,1 %) a třetím skok z výše (16,4 %),“ pokračuje Aleš Trpík.

Pozoruhodné výsledky, pro které se budou asi jen obtížně hledat racionální vysvětlení, přináší statistika ohledně měsíců a dnů v týdnu, ve kterých se v kraji odehrálo nejvíce sebevražd. „V úhrnu let 2013 až 2018 bylo evidováno nejvíce sebevražd v měsíci březnu (43). Naopak nejméně bylo zaznamenáno v měsících září (23) a leden (24). Z hlediska dnů v týdnu bylo nejvíce sebevražd evidováno v pondělí (66), naopak nejméně v pátek (49),“ nastínil Aleš Trpík.

Naopak asi nepřekvapí, že v případě rodinného stavu, byl nejvíc sebevrahů mezi rozvedenými a nejméně mezi svobodnými. Za posledních pětadvacet let počet sebevražd v kraji klesá. Statisticky se za tu dobu projevily pouze dva výkyvy (1996 až 2004, 2008 až 2012). Druhý z nich může podle statistikou souviset s poslední ekonomickou krizí.

Ilustrační fotografie.
Srovnání poplatků: Cena vody se blíží stokorunové hranici