Dnes na otázky odpoví sečský starosta Marcel Vojtěch, jenž byl do své funkce zvolen v pondělí.

Seč
Jméno: Marcel Vojtěch
Narozen: 15. 3. 1974 Chrudim
Rodinný stav: ženatý
Děti: syn Lukáš (8 let), dcera Lucie (4 roky)
Původní povolání: místostarosta Seče, předtím několik let v zemědělské společnosti na postu mistra opravárenské dílny
Politická strana: SNK Sečská lilie

Jaké budou vaše první kroky ve funkci starosty?
Nejdříve navštívím naše příspěvkové organizace, mateřskou školu, základní školu a technické služby.

Jaké projekty budete připravovat jako první?
Toto vše se bude řešit v nejbližší době na pracovním zasedání nového zastupitelstva. Měli bychom řešit projekty, kde můžeme čerpat finanční prostředky prostřednictvím EU (kulturně-společenské centrum u přehrady). Zároveň musíme zvažovat otázku finančních možností.

Ve kterých projektech budete pokračovat z předchozího volebního období?
Dokončili jsme první etapu výstavby sportoviště, které v Seči rovněž chybělo. Dnes je již v provozu sportovní dráha v rámci hasičského sportu (jedna z nejlepších v Pardubickém kraji), dále dva kurty a fotbalové hřiště. Do budoucna by v tomto areálu mohla být dobudována celá škála sportovních zařízení. Také bychom měli pokračovat v postupné plynofikaci místních částí.

Který projekt z uplynulého volebního období se nejvíce povedl?
Bylo jich více, pro zajímavost uvádím: po dlouhých letech jsme v Seči dali možnost stavebníkům a vytvořili zástavbovou lokalitu pro 35 rodinných domků. Dále jsme nabyli do svého majetku sečský zámek, a tím jsme spustili zahájení jeho postupné rekonstrukce. Zprovoznili jsme multifunkční síť v Seči, zrekonstruovali kuchyni v MŠ a nově vybudovali výdejnu obědů v ZŠ. Přivezli jsme do Seče statut města a postupně se snažíme do Seče navrátit kredit jedné z nejvíce vyhledávaných rekreačních oblastí Východních Čech.