Jmenovací listiny převzal zdejší starosta Lubor Schmitt z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka. Městem se Seč stává s okamžitou platností. „Jde o korunování našeho dlouhodobého úsilí. Seč historicky patřila mezi města a jsme rádi, že se do jejich rodiny znovu vrací,“ uvádí Schmitt.

Další informace přináší Chrudimský deník na straně 1, a to ve středu 23. května.