Razantní oteplování vzbuzuje strach před povodněmi. Vedoucí hrázný v dozorství přehrady Seč Vladimír Stárek pečlivě monitoruje stav vody i veškeré ukazatele aktuálního počasí.

Skoro deset milionů kubíků

“V areálu přehrady je nainstalovaná meteorologická stanice, díky které lze každý den provádět denní měření a kontrolu teploty ovzduší či množství deštivých a sněhových srážek. Zde také monitorujeme přítok, odtok vody a stav vody na přehradě. Také kontroluji výšku napadaného nebo tajícího sněhu a jeho vodní hodnotu,“ přibližuje svou práci Vladimír Stárek.

Každý den hrázný měří sílu ledu na nádrži.

Ta nyní dosahuje jednadvaceti centimetrů. Sečská přehrada je schopná zadržet až 22,1 milionů metrů krychlových vody, ale pokud se to stane, již voda přetéká přes přeliv.

„V současné době zadržuje vodní nádrž 9,5 milionů metrů krychlových vody a hladina je čtyři a půl metru pod provozním stavem. Vzhledem k jarní době a tání půjde hladina vody ještě dolů, a to pod hranici pět metrů provozního stavu,“ informuje aktuální situaci hrázný.

V jeho pracovní náplni je mimo jiné kontrola a údržba vodního díla, administrativní činnost a nepřetržitá komunikace s dispečinkem povodí Labe v Hradci Králové.

Trocha historie

Sečská přehrada byla na řece Chrudimce postavena v letech 1925 - 1934 a stavbu provedla firma Ing. Vendelína Dvořáka.

Žulová gravitační oblouková hráz je umístěna mezi zříceninami hradů Oheb a Vildštejn.

Výška hráze je 42 m nad základovou spárou, délka hráze v koruně dosahuje 165 m, šířka hráze v koruně je 6,8 m.

Přehrada byla čtyřikrát vypuštěna.

Poprvé v roce 1943, kdy německé letadlo při leteckém tréninku zachytilo křídlem o hladinu vody a havarovalo.

Poté to bylo v období let 1949 - 1950, tehdy se na Seči prováděla dodatečná betonáž skály u zříceniny hradu Vildštejna. Ke třetímu vypuštění došlo v roce 1951, a to kvůli kontrole hráze a funkčnosti všech uzávěrů a šoupat.

Na ostrůvek suchou nohou

K zatím poslednímu vypuštění přistoupil provozovatel v roce 1962, kdy se provádělo ověřování kontroly a kvality vody u dna přehrady. Uskutečnil se i průzkum dna včetně odstraňováni nečistot.

Lidé mají ještě v dobré paměti rok 2003, kdy bylo velké sucho a voda klesla v Sečské přehradě tak, že se mohlo dojít na ostrůvek suchou nohou od kempu Pláž. Čehož mnozí nadšeně využili.

Pavel Kalina